fyzioterapeut Mgr. Jiří Nežádal

 

Jsem vystudovaný fyzioterapeut, Fyzioterapii a rehabilitaci jsem studoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a magisterské studium fyzioterapie jsem absolvoval na Univerzitě v Bratislavě.

Jsem registrovaný u Ministerstva zdravotnictví České republiky (Registrační číslo:024-0113-2184) a jsem držitel osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Mám 16 let praxe v oboru fyzioterapie a rehabilitace a přibližně polovinu této doby se aktivně zabývám i podologií a podiatrií. Pracoval jsem se širokou škálou dospělých i dětských pacientů na těchto pracovištích:

Servis Domácí péče Medea Opava

Priessnitzovy léčebné lázně a.s.

Soukromá rehabilitační klinika, KSA

 

Ve svém dalším vzdělávání v obecné fyzioterapii a rehabilitaci jsem se zaměřil na tuto specializaci - podologii a podiatrii, jsem členem České podiatrické společnosti.

 

3 roky jsem pracoval jako fyzioterapeut a masér ženského Národního volejbalového týmu České republiky a měl jsem úžasnou příležitost zabývat se sportovní rehabilitací u vrcholových sportovců. Protože se sám ve volném čase rád věnuji sportu (fotbal, tenis, cyklistika, běh a nově i box) a mezi mé klienty patří mnoho sportovců (aktivních i rekreačních), využívám svých zkušeností při prevenci přetížení během tréninku, zvyšování zátěže či zatěžování specifických svalových skupin.

Při své práci v případě potřeby spolupracuji s lékaři – odborníky na podiatrii, rehabilitaci a další specializace, jako je například neurologie či ortopedie.

 

Absolvované odborné kurzy:

Kinesiotaping I. aII.

Medical English

Spirální stabilizace dle MUDr. Smíška

Stabilizace hlubokého stabilizačního systému dle prof. Koláře

Korektivní masážní terapie

Podologie, Podiatrie, MUDr. Havrda

Akupunkturní masáž dle Penzella

Computer Kinesiology

 

Práce ve zdravotnictví vyžaduje nikdy nekončící studium odborné literatury, případových studií, nových metod a postupů, takže výčet odborných kurzů rozhodně není konečný… :-)